Uwielbiamy Boga także poza murami Kościoła

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 6 czerwca tłumnie mogliśmy wyjść na ulice miasta, aby publicznie i radośnie wyznać wiarę w obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Początek praktykowania Święta Bożego Ciała datuje się od roku 1236, kiedy to dokonał się Cud Eucharystyczny w Bolsena, Włochy.

Dzisiejszą procesję przeżywaliśmy w nowo utworzonej parafii pod wezwaniem św. Faustyny Kowalskiej w Chicago, IL. Powstała z połączenia dwóch kościołów: św. Kamila i św. Jane de Chantal, AD 2019.

W bieżącym roku jest to pierwsza procesja Bożego Ciała w tutejszej parafii, po przerwie spowodowanej pandemią Covid19. A zatem nasz udział w świątecznym orszaku był jeszcze bardziej radosny niż do tej pory. Formowanie procesji nastąpiło wewnątrz budynku kościelnego. Wzięły w niej udział liczne Poczty Sztandarowe i Koła działające przy parafii, duża grupa ministrantów i dziewczynki sypiące kwiatki przed Panem Jezusem w Eucharystii.

Następnie uroczysty orszak skierował się do Ogrodu Pamięci i Modlitwy, do Ołtarza Pierwszego, który był przygotowany przez Jadwigę Długopolską z rodziną i gronem przyjaciół.

Drugi Ołtarz usytuowany został przy parafialnym budynku szkolnym, udekorowanym przez Zofię Koszyłko z członkami Straży Honorowej.

Kolejny, Trzeci Ołtarz był przygotowany przez Marię Horbal z katechetami programu religijnego REF, przy domu rodzinnym na ul. Austin.

Ołtarz Czwarty znajdował się przy Plebanii Parafialnej, a udekorowany został przez Aleksandra Bryja z członkami Grupy Neokatechumenalnej.

W czasie trwania procesji sakralną muzykę wykonywała Młodzieżowa Orkiestra Dęta, działająca przy parafii. Śpiew prowadził organista Henryk Zygmunt. Dużą pomoc i zaangażowanie włożył Alderman Ed Burke oraz Policja, czuwająca nad sprawnym przebiegiem procesji.

Po procesji wszyscy wierni weszli do Kościoła, aby dalej świętować Boże Ciało, biorąc udział we Mszy Świętej. Celebransem Eucharystii był Proboszcz parafii św. Faustyny, Ks. Kanonik Tadeusz Dzieszko w asyście licznej Służby Liturgicznej.

Muzykę przygotował i prowadził organista Witold Socha. Po Mszy św. na wszystkich uczestników procesji czekały słodkie poczęstunki: napoje, lody i ciastka.

Przez cały czas trwającej procesji, Mszy św. i poczęstunku towarzyszyły nam uczucia radości i wdzięczności Bogu i ludziom dobrej woli za to, że wspólnie i jawnie mogliśmy uczcić naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Foto. Gosia W.

Opr. Gosia W.