„Labor Omnia Vincit Dr Bronisław Orawiec uhonorowany medalem”

 

Dr Jan Jaworski wręcza Dyplom i Medal „Labor Omnia Vincit” dr. nauk med. Bronisławowi Orawcowi. Klinika Kardiologiczna dr. B. Orawca w Chicago.  1 października 2017 r.

Dr Orawiec został wyróżniony za krzewienie idei pracy organicznej, czyli skutecznej, dobrze zorganizowanej i społecznie użytecznej. Jak podano w uzasadnieniu, decyzja Zarządu Towarzystwa jest wyrazem najwyższego uznania dla działalności naukowej, medycznej oraz charytatywnej i społeczno-kulturalnej laureata.

Medal – awers

Medal – rewers

Wręczenia medalu dokonał dr Jan Jaworski, działacz Polonii amerykańskiej w Chicago i ambasador Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w USA, a uroczystość odbyła się 1 października 2017 r. w Klinice Kardiologicznej dr. B. Orawca w Chicago.

Dyplom Medalu „Labor Omnia Vincit”

List od Prezydenta Hipolita Cegielskiego dr. Mariana Króla skierowany do dr. med. B. Orawca.

Foto: W. Łysiński