Narodziny

Kardynał Godfried Danneels

Modlitwa Maryi w Noc Bożego Narodzenia

Ojcze Niebios, kimże jestem,
jeśli mogłam nosić w swym łonie
mojego Pana i mego Stwórcę?
Wszystko jest dziełem Twoich rąk:
cała ziemia, mójlud i również ja,
mała izraelska dziewczyna.
Kimże jestem,
że uczyniłeś ze mnir
Matkę Twojego Syna?
Błogosławię Ciebie Ojcze
i składam Tobie dziękczynienie,
żerzuciłeś spojrzenie
na moją małość.
Jesteś błogosławiony
Boże mych ojców,
że dozwoliłeś mi pojąć
tajemnicę Twojej płodności
i że zawarłeś w mym łonie
rzeczy wielkie.
Magnificat!
Panie Jezu,
jedyny Synu Ojca
jakże więc to możliwe?
Mój rodzony Synu
ze mnie narodzony,
śpiewam Twoją chwałę,
Dziękuję Tobie,
że zechciałeś mnie wybrać
na swoją Matkę.
Kimże więc jestem-
że napełniłeś mnie taką łaską?
Pobłogasławiłeś mnie
ponad wszelką miarę,
Kimże jestem, bym mogła zrozumieć
według wielkości Twej łaski
amojej małości,
co oznaczały te słowa,
które powiedziałeś do Ojca
przychodząc na świat:
Jestem, aby spełniać Twoją wolę,
To dzięki Twemu posłuszeństwu
mogłam odpowiedzieć Ojcu „tak”
Twe „tak” przygotowało moje
i uczyniło je możliwym.

Mój Panie, mój Boże, mój Synu,
to nie ja Ciebie nosiłam,
nie, to raczej Ty mnie niosłeś.
Z całego serca składam dzięki.
Magnificat.
Duchu Święty, Gościu niewidzialny
nieodparty, tak godny szacunku
mojej duszy i mojego ciała
Błogosławię Ciebie,
dzięki Ci składam,
ponieważ uczyniłeś
we mnie rzeczywielkie.
To w Twoim cieniu
począł się mój Syn -Jezus,
którego otrzymałam
w mym sercu
i moim ciele.
To znowu tylko Ty
nauczysz mnie rozumienia,
będziesz mi o Nim mówić
dzień po dniu.
Zachowam te wszystkie rzeczy
w mym sercu.
Naucz mnie, jak powinnam żyć,
aby w pełni być Jego Matką.
Oświeciłeś mnie,
kiedy nie wiedziałam
jak ma się to stać,
ponieważ nie znałam męża.
Oświecić mnie znowu
w ciemnosciach lęku.
Odtąd przygotuj mnie ,
abym zawsze mówiła „tak”
memu Synowi.
Błogosławiony bądź Duchu Ojca
i mego Syna
Magnificat.

Tłum. Aldona Towtkiewicz