Oddajcie bohaterów! Pilecki, Kolbe i Ulmowie usunięci z Muzeum II Wojny Światowej

Oddajcie bohaterów! Pilecki, Kolbe i Ulmowie usunięci z Muzeum II Wojny Światowej

Szanowni Państwo,

nowe władze Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – powołane kilka miesięcy temu przez rząd Donalda Tuska – usunęły z placówki eksponaty poświęcone rtm. Witoldowi Pileckiemu, św. o. Maksymilianowi Kolbe oraz bł. rodzinie Ulmów – naszym wielkim, narodowym bohaterom; męczennikom, którzy oddali swoje życie za niewinnych ludzi, służąc Bogu i Ojczyźnie.

To bezprecedensowy atak na polską pamięć historyczną, nasze dziedzictwo, dumę i narodową tożsamość.

To także jawne działanie wbrew polskiemu interesowi narodowemu, którego istotną częścią jest skuteczna, oparta na prawdzie polityka historyczna. W czasach, gdy historia jest powszechnie zakłamywana przez ludzi, rozpowszechniających fałszywą narrację o rzekomej winie Polaków za zbrodnie III Rzeszy, musimy bronić prawdy i przypominać światu, że Polska była pierwszą ofiarą II wojny światowej, doświadczając terroru obydwu zbrodniczych totalitaryzmów – III Rzeszy i Związku Sowieckiego.

Dlatego dla dobra Polski, musimy konsekwentnie mówić prawdę i pokazywać historie naszych bohaterów, którzy w mrocznym czasie II wojny światowej odważnie przeciwstawiali się totalitarnym reżimom, ponosząc za to najwyższą cenę.

Takimi pomnikowymi postaciami są właśnie rtm. Witold Pilecki, św. o. Maksymilian Kolbe i bł. rodzina Ulmów.

Rtm. Pilecki z własnej woli trafił do obozu Auschwitz-Birkenau, aby udokumentować niemiecki terror, i budować konspiracyjny ruch oporu wśród więźniów obozu. Uciekł z tego piekła na ziemi, aby poinformować świat o skali hitlerowskiego okrucieństwa a finalnie oddał swoje życie za Polskę, zabity strzałem w tył głowy w ubeckiej katowni. Do obozu w Auschwitz trafił także św. o. Maksymilian Maria Kolbe – franciszkański misjonarz, założyciel klasztoru w Niepokalanowie, który oddał swoje życie za współwięźnia, dobrowolnie zajmując jego miejsce na liście śmierci. Natomiast rodzina Józefa i Wiktorii Ulmów – w imię chrześcijańskiej miłości – ukrywała podczas II wojny światowej dwie żydowskie rodziny. W czasie hitlerowskiej okupacji, za pomoc Żydom groziła w Polsce kara śmierci. Niemcy nie mieli litości i bezwzględnie zamordowali Józefa i Wiktorię i ich… siedmioro dzieci.

Wydaje się, że obecność tak ważnych dla polskiej historii bohaterów w państwowym Muzeum II Wojny Światowej jest rzeczą oczywistą, która nie powinna budzić żadnych kontrowersji i podziałów. Tymczasem nowe władze Muzeum II Wojny Światowej usunęły ich z podległej im placówki, stwierdzając że „o. Kolbe i rtm. Pilecki zaburzali antropologiczny charakter wystawy”, a bł. rodzina Ulmów miała „rozbijać kompozycję artystyczną i spójność narracyjną”. Ale najprawdopodobniej przyczyną tego skandalicznego ataku na polską tożsamość narodową jest nie tylko wybielanie zbrodni agresorów, którzy napadli na Polskę ale i to, że każdy w wymienionych bohaterów był głęboko wierzącym katolikiem i to właśnie wiara w Boga była motywacją ich heroicznych czynów. O. Kolbe był misjonarzem w Japonii oraz twórcą wielkiego medialnego dzieła ewangelizacyjnego. Państwo Ulmowie czytali swoim dzieciom Pismo Święte i uczyli je, jak żyć nim na co dzień. Rtm. Pilecki dokonywał swoich bohaterskich czynów między innymi pod wpływem lektury dzieła Tomasza à Kempis „O naśladowaniu Chrystusa”.

Wiele wskazuje więc na to, że to właśnie wiara naszych narodowych bohaterów była powodem wyrugowania ich z przestrzeni gdańskiego muzeum. W efekcie antykatolickich uprzedzeń nowych władz placów, setki tysięcy Polaków odwiedzających rocznie gdańskie muzeum (w tym tysiące uczniów polskich szkół, poznających w tym miejscu polską historię) nie usłyszą nic o tych wielkich polskich bohaterach, którzy oddali życie za Polskę i w obronie niewinnych ofiar hitlerowskiego i sowieckiego reżimu.

Obowiązkiem każdego Polaka jest więc stanięcie po stronie prawdy, w obronie naszych bohaterów oraz wyrażenie sprzeciwu wobec działań władz gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej.

Dlatego prosimy Państwa o podpisanie petycji w obronie obecności rtm. Pileckiego, św. o. Kolbe i bł. rodziny Ulmów w polskiej historii.

Wierzymy, że masowa reakcja społeczna na plugawienie polskiej pamięci historycznej, zmusi rząd Donalda Tuska do usunięcia ze stanowisk ludzi odpowiedzialnych za ten haniebny czyn oraz doprowadzi do powrotu rtm. Pileckiego, św. o. Kolbe i bł. rodziny Ulmów do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Będzie to jednak możliwe tylko, jeśli pokażemy, że nasz sprzeciw jest masowy!

PODPISUJĘ PETYCJĘ

Oddajcie Bohaterów! Podpisz Petycję! (oddajciebohaterow.pl)

Jednocześnie bardzo prosimy Państwa także o finansowe wsparcie naszej działalności. Aby dotrzeć z naszą petycją do jak największego grona Polaków, musimy rozpocząć szeroko zakrojoną akcję promocyjną, którą będziemy musieli sfinansować ze środków przeznaczonych na bieżącą działalność Instytutu. Oprócz tego, w najbliższym czasie planujemy także podjęcie szeregu działań w obronie polskiej pamięci historycznej w kontekście zapowiadanych przez Minister Edukacji Narodowej Barbarę Nowacką zmian w podstawie programowej, które usuwają z lekcji historii naszych bohaterów. Nasi eksperci uczestniczą w konsultacjach publicznych wszystkich zmian obowiązujących przepisów, przygotowują ich prawne analizy, monitorują i nagłaśniają plany ministerstwa, współtworzą koalicję nauczycieli i rodziców, broniących polskiej szkoły przed antypolskimi reformami.

Wszystkie te działania wiążą się z koniecznością ponoszenia konkretnych kosztów. Dlatego będziemy Państwu bardzo wdzięczni za wszelkie udzielone nam wsparcie.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

https://wspieram.ordoiuris.pl

W przyszłym tygodniu poinformujemy Państwa o wszystkich działaniach, podejmowanych przez naszych ekspertów w obronie polskiej szkoły przed antypolską rewolucją rządu Donalda Tuska.

Z wyrazami szacunku
Zespół Ordo Iuris


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.