Odkrywanie tajemnic Ziemi Świętej. Najnowsze wydanie bestsellerowego albumu Adama Bujaka!

Odkrywanie tajemnic Ziemi Świętej. Najnowsze wydanie bestsellerowego albumu Adama Bujaka!

Dwa tysiące lat temu wzdłuż spalonych słońcem szlaków Samarii, Galilei i Judei wędrował Chrystus, roztaczając wokół siebie aurę świętości i tajemnicy. Dziś te same ścieżki przemierzają dwaj artyści: Adam Bujak i Marek Skwarnicki. Jednak ich podróż przez Nazaret, Betlejem, Jerozolimę, Kafarnaum i inne historyczne miejsca nie jest zwykłą eskapadą fotograficzną czy poetycką, lecz mistycznym doświadczeniem, które zaowocowało niezwykłym dziełem – albumem „Tajemnice Ziemi Świętej”.

Książka, będąca efektem owych podróży, to nie tylko zbiór zdjęć i wierszy, ale raczej mistyczna relacja, w której słowo splata się z obrazem, a obraz z modlitwą. To jakby wędrówka przez tajemnice różańcowe, gdzie każda strona, każde zdjęcie, każde słowo przypomina o kolejnym etapie męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Co sprawia, że „Tajemnice Ziemi Świętej” są tak wyjątkowe? Po pierwsze, ich niezwykła konstrukcja oparta na porządku różańcowym, która prowadzi czytelnika przez kolejne tajemnice wiary, prowokując do refleksji nad najważniejszymi momentami życia Jezusa. Po drugie, spotkania z lokalnymi kapłanami, pielgrzymami, a nawet papieżem Janem Pawłem II, które dodają autentyczności i głębi temu dziełu. Po trzecie, piękno surowej przyrody i starożytnych zabytków, które zostały uwiecznione na zdjęciach Adama Bujaka, przenosząc czytelnika wprost na mistyczne szlaki Ziemi Świętej.

Jednakże czy po tylu wiekach podróży wszystkie tajemnice Ziemi Świętej zostały już odkryte? Czy są miejsca, gdzie czujemy się bliżej Boga? Odpowiedzi na te pytania są subiektywne i głęboko osobiste. Dla jednych bliskość Boga można poczuć w ciszy nad brzegiem Jeziora Galilejskiego, dla innych – w modlitwie na Górze Oliwnej czy w uśmiechu spotkanego pielgrzyma. Jednakże przeglądając strony albumu „Tajemnice Ziemi Świętej”, trudno oprzeć się wrażeniu, że każdy może znaleźć w nim coś wyjątkowego dla siebie.

Tajemnice radosne

Pierwsza część książki skupia się na tajemnicach radosnych, które otwierają drzwi do zrozumienia łaski Bożej w codziennym życiu. Zwiastowanie Maryi przypomina nam, że nawet w najtrudniejszych czasach spotykamy się z łaską Bożą. Nawiedzenie św. Elżbiety ukazuje siłę prawdziwej wiary, która polega na ufności w wolę Bożą. Narodzenie Pana Jezusa i Ofiarowanie w świątyni pokazują, że Bóg objawia się w prostocie i pokorze, zachęcając nas do przyjęcia Jego woli z miłością. Odnalezienie Pana Jezusa przypomina nam, że prawdziwe poszukiwanie prowadzi nas do spotkania z samym sobą i z Bogiem.

Tajemnice światła

Kolejna część książki przedstawia tajemnice światła, które ukazują Jezusa jako światłość świata. Jego chrzest w Jordanie symbolizuje przyjęcie ludzkiej natury i początek misji zbawczej. Cud w Kanie Galilejskiej przypomina, że wiarę należy łączyć z czynami miłosierdzia. Głoszenie Królestwa Bożego wskazuje na znaczenie młodego serca i gotowości do przyjęcia Bożej nauki. Przemienienie na górze Tabor ukazuje nam, że Bóg stale nas przemienia, prowadząc nas zarówno przez chwałę, jak i cierpienie. Ustanowienie Eucharystii przypomina nam o nieustannej obecności Bożej łaski w naszym życiu.

Tajemnice bolesne

Trzecia część książki skupia się na tajemnicach bolesnych, które prowadzą nas do zrozumienia cierpienia jako drogi do zbawienia. Modlitwa w Ogrójcu ukazuje nam Jezusa modlącego się w najtrudniejszych chwilach i zachęca nas do podobnej modlitwy. Biczowanie Pana Jezusa ukazuje Jego oddanie woli Bożej, nawet w obliczu cierpienia. Cierniem ukoronowanie przypomina nam, że Jezus uczy nas cierpieć i ofiarować swoje życie Bogu. Dźwiganie krzyża zachęca nas do solidarności z cierpiącymi i do podzielenia się swoim krzyżem z Chrystusem. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu ukazuje Jego pełne oddanie woli Ojca, nawet w chwilach największego cierpienia.

Tajemnice chwalebne

Ostatnia część książki skupia się na tajemnicach chwalebnych, które prowadzą nas do nadziei i radości życia wiecznego. Zmartwychwstanie Pana Jezusa przypomina nam, że nawet w najciemniejszych chwilach życia spotykamy Jezusa Zmartwychwstałego, gotowego do prowadzenia nas drogą zbawienia. Wniebowstąpienie Pana Jezusa ukazuje Jego triumfalny powrót do nieba jako Człowieka, który pokonał śmierć. Zesłanie Ducha Świętego przypomina nam o obecności Bożej w naszym życiu, nawet w epoce materializmu. Wniebowzięcie Maryi ukazuje Jej pełne zjednoczenie z Bogiem i wezwanie do podążania za Jej przykładem. Ukoronowanie Matki Bożej podkreśla Jej wyjątkowe miejsce jako największej nauczycielki życia w tajemnicach chwalebnych.

Poprzez te tajemnice czytelnik jest zaproszony do refleksji nad własnym życiem i relacją z Bogiem w świetle Bożego objawienia w historii zbawienia. Ich odkrycie staje się drogą do głębszego zrozumienia planu Bożego dla każdego człowieka.

Marek Skwarnicki,  Adam Bujak „Tajemnice Ziemi Świętej”, wyd. Biały Kruk, 224 str., format 23,5 x 31,5 cm, twarda oprawa. Więcej na https://bialykruk.pl/ksiegarnia/ksiazki/tajemnice-ziemi-swietej