Rząd Tuska idzie na wojnę z religią w szkole

Fot: www.gosc.pl

Rząd Tuska idzie na wojnę z religią w szkole

Szanowni Państwo,

rząd Donalda Tuska po raz kolejny uderza w chrześcijan w Polsce, by przypodobać się radykalnym antyklerykałom.

Minister Edukacji Narodowej Barbara Nowacka ogłosiła, że od 1 września 2025 roku, wymiar czasowy lekcji religii zostanie ograniczony z 2 godzin tygodniowo do jednej. Co więcej, lekcja religii mają się od teraz odbywać tylko w ramach pierwszej lub ostatniej godziny lekcyjnej. Uczniowie, którzy chcą chodzić na katechezę będą więc musieli przychodzić do szkoły wcześniej lub zostawać w niej dłużej niż pozostali uczniowie.

Już dziś wielu rodziców (zwłaszcza w większych miastach) mierzy się z tym, że ich dzieci są poddawane rówieśniczej presji lub wręcz wyśmiewane za swoją wiarę i chęć uczestnictwa w lekcjach religii. Teraz w tę presję włącza się ministerstwo, bo nie ma wątpliwości, że po wprowadzeniu wspomnianych zmian na katechezę będą uczęszczać już tylko ci uczniowie, którym bardzo zależy na rozwoju duchowym i pielęgnowaniu swojej wiary. Gdy uczestnictwo w katechezie będzie wymagało kolejnych poświęceń, takich dzieci będzie zapewne coraz mniej…

Ale to nie wszystko! Ministerialne rozporządzenie przewiduje także łączenie klas na lekcjach religii w grupy międzyklasowe z tych samych roczników, a nawet w grupy międzyrocznikowe. W takich łączonych grupach mogą znaleźć się uczniowie różniący się wiekiem nawet o 5 lat!

Proszę sobie tylko wyobrazić zajęcia w grupach międzyrocznikowych, w ramach których katecheci będą musieli przygotowywać zajęcia w taki sposób, by były owocne dla starszych uczniów, a jednocześnie możliwe do przyswojenia dla dzieci młodszych o 5 lat. To nierealne! W takich warunkach nie da się przeprowadzić normalnych lekcji ani dostosować przekazywane treści do wieku uczniów. W efekcie dojdzie do radykalnego spadku poziomu jakości katechezy. Dlatego te zmiany to jawna dysktyminacja uczniów, którzy chcą uczyć się religii.

Ale nie miejmy złudzeń. To na pewno nie koniec ataków na religię. Wręcz przeciwnie!

Lewica od dawna kwestionuje samą obecność katechezy w szkołach. Premier Donald Tusk w 2023 roku wprost mówił, że „nie powinniśmy mieć religii w szkole”. Obecne działania Ministerstwa Edukacji Narodowej są więc zapewne tylko pierwszym krokiem na drodze do całkowitego wyrugowania nauczania religii ze szkół.

Minister Nowacka, uderzając w prestiż religii jako przedmiotu szkolnego, usiłuje zniechęcić młodych chrześcijan do uczęszczania na katechezę. Jeśli ten plan się powiedzie, to następnym krokiem będzie usunięcie katechezy ze szkół pod pretekstem niskiego zainteresowania.

Będzie to w oczywisty sposób sprzeczne z prawem, naruszając wolność religijną oraz prawo rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami. Konstytucja RP zapewnia bowiem szerokie gwarancje dla wolności wyznania, której częścią jest możliwość nauczania wyznawanej religii w szkole.

Religia jest jedynym przedmiotem szkolnym wymienionym wprost w polskiej ustawie zasadniczej. Art. 53 ust. 4 Konstytucji RP stanowi, że „religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole”.

Obecność religii w szkole gwarantuje także Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 roku, którego art. 12 ust. 1 stanowi, że „Państwo gwarantuje, że szkoły publiczne podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola, prowadzone przez organy administracji państwowej i samorządowej, organizują zgodnie z wolą zainteresowanych naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych”.

W obliczu bezprawnych ataków na wiarę, chrześcijanie muszą się zjednoczyć i bronić swoich praw, póki jeszcze mogą. Inaczej rząd Donalda Tuska usunie religię ze szkół.

Dlatego bardzo gorąco zachęcamy Państwa do podpisania petycji w obronie dostępu do nauki religii w szkole, którą uruchomiliśmy we współpracy z Centrum Życia i Rodziny oraz ze Stowarzyszeniem Katechetów Świeckich.

Tylko masowy sprzeciw może zatrzymać antychrześcijańskie działania rządu!

PODPISUJĘ APEL

Jednocześnie bardzo prosimy Państwa także o finansowe wsparcie naszej działalności. Aby dotrzeć z naszą petycją do jak największego grona Polaków, musimy rozpocząć szeroko zakrojoną akcję promocyjną, którą będziemy musieli sfinansować ze środków przeznaczonych na bieżącą działalność Instytutu.

Cały czas bronimy praw ludzi wierzących w naszym kraju. Przygotowujemy krytyczne analizy aktów prawnych wymierzonych w chrześcijan oraz udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej ofiarom przestępstw motywowanych nienawiścią do chrześcijan.

Wszystkie te działania wiążą się z koniecznością ponoszenia konkretnych wydatków, których nie będziemy w stanie pokryć bez finansowego wsparcia ludzi takich jak Państwo.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Ordo Iuris – Wesprzyj nas

Z góry dziękujemy Państwu za podpisanie petycji i za wszelką, okazaną nam hojność.

Z wyrazami szacunku

Zespół Ordo Iuris

 


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.